NASTAVITVE
Privzeti vpogled
Pričetek del. dneva
Konec del. dneva
Povp. trajanje dela
Barva za prijavo okvare
Prvi dan tedna